Menu

HerningPortal.dk

Din lokale indgang til nettet

Kalender

Gudstjenester 
www.kultunaut.dk ...

Provstier & Stift

Herning Nordre og Søndre provstier
www.herningprovstierne.dk
Herning Sogn
www.wikipedia.org ... 
Viborg Stift 
www.viborgstift.dk

Kirke links

Kirkeministeriet
www.km.dk
Personregistrering
www.personregistrering.dk
Kirke.dk - arbejder med kirkeliv
www.kirke.dk

Folkekirken
www.folkekirken.dk
Stift
Folkekirken er inddelt i 10 stifter.
www.da.wikipedia.org/wiki/Stift
Danske Provsti
Om de 107 provstier i folkekirken. 
www.provsti.dk
www.da.wikipedia.org/wiki/Provsti
​Sogn.dk
www.sogn.dk
www.da.wikipedia.org/wiki/Sogn
Menighedsråd 
www.menighedsraad.dk
Folkekirkens Familiestøtte 
www.folkekirkensfamiliestotte.dk
Kirker og miljø 
www.gronkirke.dk
Sjælesorg.nu
Folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale
www.sjaelesorg.nu
Vejkirker og andre åbne kirker
Brochure for hhv. Jylland og Øerne
www.vejkirker.dk
Danske Folkekirker
www.korttilkirken.dk
Find gravsted
www.findgravsted.dk
Kirkebøger
www.danishfamilysearch.dk
Kirkehistorie
www.kirkehistorie.dk
Kirkestatistik
www.dst.dk/da/Statistik ...
www.statistikbanken.dk/KM1
Stifter, provstier og sogne
www.retsinformation.dk ... 

Kirker

Herning Kirke
Østre Kirkevej 1A, 7400 Herning
www.herningkirke.dk
www.wikipedia.org ... 

Hodsager Kirke
Hodsager, Hovedvejen 26, 7490 Aulum 
www.hodsagerkirke.dk

Vinding Kirke
Præstevejen 2, 7550 Sørvad
www.vindingkirke.dk

Vildbjerg, Nøvling, Timring og Tiphede kirker
www.vildbjergkirke.dk
www.facebook.com/vnttpastorat

Kirkenyt DK

Kristeligt Dagblad