Menu

HerningPortal.dk

Din lokale indgang til nettet

Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv i Herning 
Museumsgade 32, 7400 Herning
Tlf. 9628 8856
Herning Historie 
Tlf. 5170 2941
www.herninghistorie.dk

Arkiv.dk 
www.arkiv.dk ... 

Udgivelser

Herning Folkeblad
Herning Folkeblad dækker det midt-/vestjyske område. Avisen blev grundlagt i 1869.
www.wikipedia.org/wiki/Herning ...
www.mediehusetherningfolkeblad.dk ...

Bibliografi over Herning
Bundesen, C.E. 2008: Herning - fra landsby til stationsby. 2. rev. udg. Rostrup Forlag.
Jørgensen, Kurt H. og Flemming Larsen 2013: Herning 100 år som købstad. Herning Folkeblad.
www.docplayer.dk/963688-Bibliografi ...

Herning Kommune

Herning Kommune er en kommune i Region Midtjylland.
Herning Kommune opstod ved sammenlægning af flg.:
Aulum-Haderup Kommune
Herning Kommune (1970-2006)
Trehøje Kommune
Aaskov Kommune
www.wikipedia.org/wiki/Herning_Kommune

Herning er den fjerdestørste i Region Midtjylland og har 50.332 indbyggere (2020).
www.wikipedia.org/wiki/Herning

Herning by

Herning by 
Navnet kommer af det ældre Hørningh (horn, dvs. fremspringende bakke, og endelsen -ing).
Opdyrkningen af heden i begyndelsen af 1800-tallet medførte stigende befolkningstal og Herning udviklede sig som handelscentrum for området.
Herning havde i 1840 kun 21 indbyggere.
Industrialisering i Herning 
I 1876 anlagdes et dampdrevet uldspinderi, som i 1896 blev til en klædefabrik.
I 1877 efter blev Herning endestation for jernbanen fra Skanderborg-Silkeborg.
Herning blev købstad i 1913, en tid hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder og anden industri.
www.wikipedia.org/wiki/Herning

Historienyt DK